" บริการสุภาพ วินัยเข้มแข็ง M&A รวมใจพัฒนา "

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
มีทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ทั้งหญิง และ ชาย
ที่หมุนเวียนอยู่มากกว่า 600 นาย พร้อมให้บริการเฝ้าระวัง
ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV system with Remote Monitoring
Service (RMS)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง ซึ่งกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ จากกองทัพ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม. ชลบุรี ระยอง
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ค่าแรง 530-560บาท
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
ลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจใช้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา
อ่านเพิ่มเติม