" บริการสุภาพ วินัยเข้มแข็ง M&A รวมใจพัฒนา "

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
มีทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ทั้งหญิง และ ชาย
ที่หมุนเวียนอยู่มากกว่า 600 นาย พร้อมให้บริการเฝ้าระวัง
ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV system with Remote Monitoring
Service (RMS)
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง ซึ่งกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ จากกองทัพ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
การจัดอบรมทบทวนความรู้ ในการทำงานของสายตรวจ ครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ค่าแรง 530-560บาท
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2566
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. ปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม. ชลบุรี ระยอง
อ่านเพิ่มเติม