บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นบริษัท ร่วมทุนของผู้ถือหุ้นไทย – ญี่ปุ่น กรรมการบริหารและทีมงานประกอบด้วย นักธุรกิจชั้นนำ อดีตนายตำรวจระดับสูง ทีมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ และฝ่ายประสานงานการขายชาวญี่ปุ่น
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง ซึ่งกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ จากกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร  :  นายกนิษฐ์ สารสิน
นางอมรา สารสิน
นางสิริรัตน์ ตันติวีรสุต
กรรมการผู้จัดการ  :  นางสิริรัตน์ ตันติวีรสุต
ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ซึ่งผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งหญิงและชาย หมุนเวียนอยู่มากกว่า 600 นาย
มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาขาอยู่ภายในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
ให้บริการเฝ้าระวัง ผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV system with Remote Monitoring Service (RMS) และระบบการแจ้งเตือนการบุกรุก (Alarm Monitoring Services)
ปี พ.ศ. 2562 ได้เปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และให้บริการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย (ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๒๐๐๗๑)