บริการของเรา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ หัวหน้าหน่วย
ดูแลพื้นที่ การควบคุมการเข้าออก ปกป้องทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อย เข้าระงับเหตุเมื่อมีเหตุผิดปกติ และรักษาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมขององค์กร
เจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง
เข้าตรวจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำรวจจุดเสี่ยง ในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอมาตรการความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการ และการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
บริการเฝ้าระวังภัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Remote Monitoring Service (RMS)
• ระบบจะแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมที่สำนักงานใหญ่ในทันทีที่มีเหตุ
• ศูนย์ควบคุมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม.
• ประสานงานกับ รปภ. ที่ประจำจุดเพื่อตรวจสอบ และสายตรวจพิเศษ เข้าตรวจสอบภายใน 30นาที
• บริการบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตาม พรบ. พ.ศ.2558
บริการอื่นๆ
• บริการตรวจสารเสพย์ติด นอกสถานที่
• อารักขาบุคคลสำคัญ
• ระบบสัญญาณเตือนภัย
• ระบบการแจ้งเตือนการบุกรุก (Alarm Monitoring Services)