เจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง
เจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง
เข้าตรวจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เข้าตรวจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำรวจจุดเสี่ยง ในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอมาตรการความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการ และการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ