มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เสียชีวิต
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เสียชีวิต
เงินประกันชีวิต เงินช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงาน และเงินทำบุญ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด โดยมี คุณมานพ วงษารัตน์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท ได้นำเงินช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนตร์
และได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยไปแจ้งให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

โดยในกรณี เจ้าหน้าที่ รปภ. เสียชีวิต จะได้รับเงินประกันชีวิต เงินช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงาน และเงินทำบุญ ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการจากทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ที่มอบให้กับพนักงานทุกท่านบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง