ยอดเงินประกันชีวิต และเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน รปภ. ประจำปี 2562
ยอดเงินประกันชีวิต และเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน รปภ. ประจำปี 2562
ให้แก่ครอบครัวพนักงาน และญาติพนักงานที่เสียชีวิต

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้จ่ายเงินประกันชีวิตและเงินช่วยเหลือ
ให้แก่ครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต รวม 3 ราย พร้อมทั้งจ่ายเงินทำบุญกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต รวม 20 ราย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  353,000 บาทบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง