มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ และชุดยูนิฟอร์มใหม่ ให้แก่พนักงาน รปภ.
มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ และชุดยูนิฟอร์มใหม่ ให้แก่พนักงาน รปภ.
จากเหตุไฟไหม้ชุมชน หลังวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด โดยนายสมัย อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ และชุดยูนิฟอร์มใหม่ ให้แก่พนักงาน รปภ. 
จากเหตุไฟไหม้ชุมชน หลังวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง