งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน สาขานิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี
งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน สาขานิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน สาขานิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

โดยมี คุณกนิษฐ์ สารสิน และ คุณยูโซ่ โทมินากะ เป็นประธานพิธีทำบุญบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พร้อมให้บริการในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และใกล้เคียง