งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานใหญ่
งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานใหญ่

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยมี คุณกนิษฐ์ สารสิน และ คุณยูโซ่ โทมินากะ เป็นประธานพิธีทำบุญบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีการมอบสร้อยคอทองคำ พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปี

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ระบบ CCTV สัญญาณกันขโมย พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง