ข่าวสารและกิจกรรม
10 มกราคม 2566
งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานใหญ่
04 มีนาคม 2563
การจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558
10 มกราคม 2566
มอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน รปภ. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัย จ.สระบุรี
29 มกราคม 2563
เปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์เอ จำกัด ได้เปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และให้บริการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย (ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๒๐๐๗๑)
11 กุมภาพันธ์ 2563
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. 2558
11 กุมภาพันธ์ 2563
มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ และชุดยูนิฟอร์มใหม่ ให้แก่พนักงาน รปภ. จากเหตุไฟไหม้ชุมชน หลังวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)
17 กุมภาพันธ์ 2563
คำแนะนำในงานปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานปฏิบัติงาน
04 มีนาคม 2563
งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน สาขานิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี
05 พฤษภาคม 2563
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เสียชีวิต เงินประกันชีวิต เงินช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงาน และเงินทำบุญ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน
05 พฤษภาคม 2563
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เสียชีวิต เงินประกันชีวิต เงินช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงาน และเงินทำบุญ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน
11 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดเงินประกันชีวิต และเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน รปภ. ประจำปี 2562 ให้แก่ครอบครัวพนักงาน และญาติพนักงานที่เสียชีวิต
06 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่สายตรวจกลาง เข้าตรวจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีคุณภาพ