อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย ของ รปภ. พร้อมตรวจสารเสพย์ติด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้มีกำหนดอบรมสัญจร รปภ. นอกสถานที่
มีหัวข้อกำหนดการตามแผนคือ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 วิชาทหารเบื้องต้น ระเบียบแถว ระเบียบการแต่งกาย
หน้าที่การปฏิบัติ ของ พนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมการอบรมชี้แจงกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน รปภ.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. พร้อมปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ขอบคุณบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด อนุญาตให้ใช้สถานทีฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง