เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ต่ำแหน่ง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติ
1.ชายไทย อายุ 35-50ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย, สายตรวจ หรือ รปภ. อย่างน้อย 1ปี
4.มีใบขับขี่ และรถยนตร์เป็นของตนเอง
5.สามารถออกตรวจงานต่างจังหวัดได้
6.มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และแก้ไขปัญหาได้ดี
7.หากมีใบรับรอง ธภ.7(ใบรปภ.รับอนุญาต) และ ธภ.12(ใบอบรมหลักสูตร รักษาความปลอดภัย) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-732-9217


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ระบบ CCTV สัญญาณกันขโมย พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง