เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
จำนวน : 1 ต่ำแหน่ง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร อยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง


คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1ปี
2.มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่นได้ดี
3.มีใบขับขี่ และรถยนตร์เป็นของตนเอง
4.ประจำสำนักงานใหญ่ที่ กทม. และสามารถออกต่างจังหวัดได้
5.มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และแก้ไขปัญหาได้ดี
6.หากมีประสบการณ์งานขาย ระบบรักษาความปลอดภัย, สายตรวจ หรือ รปภ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-732-9217


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ระบบ CCTV สัญญาณกันขโมย พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง