การจัดอบรมทบทวนความรู้ ในการทำงานของสายตรวจ ครั้งที่ 1/2566
การจัดอบรมทบทวนความรู้ ในการทำงานของสายตรวจ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้มีการจัดอบรม ทบทวนความรู้ในการทำงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจความปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้ในการทำงานพร้อมปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ระบบ CCTV สัญญาณกันขโมย พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง