อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2566
อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ได้มีการจัดอบรมทบทวนความรู้ในการทำงาน
ให้กับหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2566 เพื่อให้มีความรู้ในการทำงาน พร้อมปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน
และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ระบบ CCTV สัญญาณกันขโมย พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง