ผลงาน
15 มีนาคม 2566
การจัดอบรมทบทวนความรู้ ในการทำงานของสายตรวจ ครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
อบรมหัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ค่าแรง 530-560บาท
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2566
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. ปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม. ชลบุรี ระยอง
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2564
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบประเมินผล การบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
03 กุมภาพันธ์ 2566
การฝึกอบรมการ และการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
ลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจใช้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
อ่านเพิ่มเติม