ผลงาน
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจ พื้นที่ กทม. ชลบุรี ระยอง
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ค่าแรง 530-560บาท
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรมสัญจร มาตราฐาน รปภ. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤษภาคม 2565
ลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจใช้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของเรา
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรม พนักงาน รปภ. รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นพนักงาน รปภ.รับอนุญาต
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2564
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบประเมินผล การบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อ่านเพิ่มเติม
05 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรมการ และการพัฒนา
คุณภาพของบุคคลากร
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2563
การอบรม รปภ. สัญจร โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรมสัญจร รปภ. ทบทวนความรู้ การทำงาน และระเบียบวินัย
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับ รปภ.
อ่านเพิ่มเติม